Učenci, ki imajo težave na učnem ali drugem področju, se lahko za krajši čas vključijo v individualno ali skupinsko pomoč. Učitelji pripravijo izvirni delovni projekt pomoči, v katerem so zapisani cilji dela z učencem. V kolikor se težave kljub dopolnilnemu pouku, pomoči učiteljev na klepetalnicah in pri podaljšanem bivanju, pomoči pedagoginje ter individualne in skupinske pomoči ne odpravijo, starše napotimo na eno izmed zunanjih institucij.

V šolskem letu 2021/2022 individualno in skupinsko pomoč izvajajo:,

  • Mateja Andrejašič Žogan
  • Marjetka Čas,
  • Mateja Zupanec.

Učno pomoč preko javnih del bosta do konca šolskega leta 2021/2022 izvajala:

  • Marjana Krhlanko,
  • Dejan Leskovar.