Učenci, ki imajo težave na učnem ali drugem področju, se lahko za krajši čas vključijo v individualno ali skupinsko pomoč. Učitelji pripravijo izvirni delovni projekt pomoči, v katerem so zapisani cilji dela z učencem. V kolikor se težave kljub dopolnilnemu pouku, pomoči učiteljev na klepetalnicah in pri podaljšanem bivanju, pomoči pedagoginje ter individualne in skupinske pomoči ne odpravijo, starše napotimo na eno izmed zunanjih institucij.

V šolskem letu 2020/2021 individualno in skupinsko pomoč izvajajo:

  • Ivanka Hozjan Šela,
  • Marjetka Čas,
  • Natalija Koprivnik.

Učno pomoč preko javnih del bosta do konca šolskega leta 2020/2021 izvajala:

  • Nina Gumzej,
  • Dejan Leskovar.