1. Kaj je Erasmus?

Erasmus+ je program Evropske unije za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladini in športu v Evropi. Njegov proračun v višini 14,7 milijarde evrov bo več kot 4 milijonom Evropejcev omogočil študij, usposabljanje in pridobivanje izkušenj v tujini.

Naši učenci imajo tako priložnost sodelovanja pri skupnem projektu s tujimi šolami. Učenci  sodelujejo preko spleta in potujejo v druge države, kjer v multikulturnem okolju izmenjujejo izkušnje z učenci iz tujih šol, izboljšujejo rabo tujega jezika, urijo in razvijajo socialne, medkulturne in druge mehke veščine. Sodelovanje v evropskih projektih je dragocena priložnost, da pripomoremo k oblikovanju bolj strpnih in spoštljivih evropskih državljanov. Učence zato spodbujamo, da spoznajo, cenijo in spoštujejo druge kulture in načine življenja.

2. Akreditacija Erasmus+ 2022-27

Naša šola je prejela akreditacijo Erasmus+ 2022-2027, ki bo učencem in pedagoškemu osebju v naslednjih petih šolskih letih omogočila stalen dostop do evropskih programov izmenjav in strokovnih izobraževanj. Posameznikom zagotavlja možnosti za mobilnosti v tujino, ter podpira razvoj izobraževalnih ustanov in drugih organizacij, vključenih v vseživljenjsko učenje. S tem šola zagotavljala izboljšanje kakovosti izobraževanja in metodologije ter širi mrežo mednarodnega sodelovanja.

Naš program temelji na treh glavnih ciljih:

  • Izboljšati elemente formativnega spremljanja učencev.
  • Izboljšati znanje in uporabo IKT tehnologije med učenci in učitelji.
  • Uvesti sodobne didaktične metode poučevanja v pouk, s tem dvigniti motivacijo učencev in razvijati kompetentne, kritične, samostojne, ustvarjalne in odgovorne posameznike.

Hkrati se zavedamo tudi pomembnosti trajnostnega razvoja, večjezičnosti in duševnega zdravja, zato te elemente vpletamo v projektne aktivnosti.

Možnost izmenjave izkušenj z ljudmi iz drugih držav je vir motivacije za učitelje in učence, kar pozitivno vpliva na šolo. Po eni strani učenci ves čas uporabljajo angleški jezik in tako izboljšujejo svoje jezikovne spretnosti. Po drugi strani pa je sodelovanje v evropskih projektih dragocena priložnost, da pripomoremo k oblikovanju bolj strpnih in spoštljivih evropskih državljanov. Učence spodbujamo, da spoznajo, cenijo in spoštujejo druge kulture in načine življenja.