UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Vse učbenike dobijo učenci brezplačno v okviru učbeniškega sklada. Učenci bodo učbenike dobili na začetku novega šolskega leta, ko bodo imeli poravnane vse obveznosti do učbeniškega sklada iz preteklega leta.

Učbeniki in delovni zvezki morajo biti oviti in podpisani na zunanji strani platnic. Ostale potrebščine naj bodo ustrezno označene.

Za učence od 1. do 3. razreda starši kupujete samo potrebščine, saj so delovni zvezki financirani s strani ministrstva.
 
Do seznamov dostopate s klikom na posamezni razred.
 
 
Povezave do nekaterih ponudnikov delovnih zvezkov in šolskih potrebščin: