UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

UČBENIKI, KI JIH UČENCI DOBIJO IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN

Vse učbenike dobijo učenci brezplačno v okviru učbeniškega sklada.
Povezave do nekaterih ponudnikov delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, kjer po izbiri šole in razreda dobite točen seznam potrebnega, so v nadaljevanju .
Za učence od 1.-3. razreda starši kupujete samo potrebščine, saj so delovni zvezki financirani s strani ministrstva.

 

Ponudba go2school

Ponudba Kopije nove

Ponudba Mladinske knjige