[button link=”http://www.os-laporje.si/files/2018/10/Publikacija-sole-in-vrtca-2018-2019.pdf” bg_color=”blue”]Publikacija šole in vrtca 2018/19[/button]

[button link=”http://www.os-laporje.si/files/2017/09/RAZVOJNI-NAČRT-ZAVODA-za-obdobje-2016-2021.pdf” size=”medium”]Razvojni načrt zavoda 2016-2021[/button]

[button link=”http://www.os-laporje.si/sola/interni-pravilniki/vzgojni-dokumenti/” color=”blue”]VZGOJNI DOKUMENTI[/button]

[button link=”http://www.os-laporje.si/sola/interni-pravilniki/solska-prehrana/” color=”blue”]ŠOLSKA PREHRANA[/button]

[button link=”http://www.os-laporje.si/sola/interni-pravilniki/prilagajanje-solskih-obveznosti-statusi/” color=”blue”]PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI – statusi[/button]

[button link=”http://www.os-laporje.si/sola/interni-pravilniki/subvencionirana-sola-v-naravi/” color=”blue”]SUBVENCIONIRANA ŠOLA V NARAVI[/button]

[button link=”http://www.os-laporje.si/files/2017/09/Katalog-informacij-javnega-znacaja-2017-2018.pdf” size=”medium”]Katalog informacij javnega značaja 2017/2018[/button]

[button link=”http://www.os-laporje.si/files/2017/09/ORGANIZACIJSKA-SHEMA-ZAVODA-2017-2018.pdf”]Organigram zavoda 2017/2018[/button]

[button link=”http://www.os-laporje.si/sola/interni-pravilniki/pandemska-gripa/” color=”blue”]PANDEMSKA GRIPA[/button]