Publikacija šole in vrtca 2021-22

Vzgojni dokumenti

Prilagajanje šolskih obveznosti – statusi

Šolska prehrana

Subvencionirana šolska prehrana

Katalog informacij javnega značaja, organizacijska shema zavoda

Pravila ravnanja v zvezi s COVID-19

Pravilnik o sprejemljivi rabi spleta in informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ