Publikacija šole in vrtca 2018/19

Razvojni načrt zavoda 2016-2021

VZGOJNI DOKUMENTI

ŠOLSKA PREHRANA

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI – statusi

SUBVENCIONIRANA ŠOLA V NARAVI

Katalog informacij javnega značaja 2017/2018

Organigram zavoda 2017/2018

PANDEMSKA GRIPA