Pravila o šolski prehrani OŠ Gustava Šiliha Laporje

 

Obrazec za prijavo na šolsko prehrano

 

Obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev morate, v kolikor menite, da ste upravičeni do subvencije za šolsko malico ali/in šolsko kosilo, vložiti na Center za socialno delo vsaj en mesec pred uveljavljanjem pravic.