VSEVEDko

Cilji podaktivnosti:

  • Seznaniti učence z vsemi koraki raziskovalnega dela.
  • Računalniško opismeniti učence.
  • Opolnomočiti učence za življenje v potrošniški družbi.
  • Izboljšati retoriko učencev in njihov nastop pred publiko.
  • Razvijanje mišljenja na višjih taksonomskih ravneh.

ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

STUDIJSKO SNEMANJE TEKMOVANJA HITRI LONČKI – RTV SLOVENIJA

 

TEKMOVANJE MALE SIVE CELICE PREKO SPLETA

 

POLETNE PRIPRAVE ZA TEKMOVANJE MALE SIVE CELICE IN HITRI LONČKI

ŠOLSKO LETO 2020/2021

GIRLS DO CODE

Pomanjkanje deklet in posledično tudi žensk v informacijskih tehnologijah je danes znan problem. Na to, da se dekleta ne vidijo v teh poklicih, vpliva tudi dejstvo, da je izobraževanje na področju računalništva oz. programiranja redko ponujeno v osnovnošolskih učilnicah.

Tako se dekleta 5. in 6. razreda letos prvič udeležujejo brezplačnega strukturiranega učenja osnov programiranja in logičnega razmišljanja pod vodstvom zunanje mentorice.  Dekleta bodo pridobila osnovna znanja programskih konceptov kot so algoritem, zanka, dogodek, pogojnik, funkcija itd. Vsak novo osvojeni koncept bodo utrdila s pomočjo vizualnih orodij. V okviru tečaja se bodo seznanila s sestavnimi deli računalnika ter poučila o digitalnem odtisu in varnosti na spletu.

Zaradi ukrepov za zajezitev bolezni COVID-19 poteka tečaj na daljavo.

 

ŠOLSKO LETO 2019/2020

Neverjeten uspeh na Malih sivih celicah:

Zelo uspešni na predtekmovanju iz Malih sivih celic:

ŠOLSKO LETO 2018/19

Nekateri še na poletnih počitnicah, drugi pa na poletnih pripravah za tekmovanje iz Malih sivih celic.

 

ŠOLSKO LETO 2017/18

Otroci raziskovalci se v VSEVEDkovem krožku IKT za raziskovalce učijo računalniško-informacijskih veščin, ki jim bodo pomagale pri izdelavi raziskovalne naloge.

ŠOLSKO LETO 2016/17

Končana raziskovalna naloga:

“Zmorem tudi več”: