Naša šola je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Delo asistenta opravlja Natalija Leskovar, profesorica kemije in biologije oz. Rebeka Mraz, diplomirana vzgojiteljica

V okviru projekta bo asistentka po navodilih strokovnih delavcev pomagala otrokom slediti pouku, jih spodbujala, jim nudila pomoč pri zapisovanju učne snovi, jim pomagala pri uporabi didaktičnih in drugih pripomočkov ter pri izdelavi lastnih pripomočkov za lažje učenje. Če bo otrok potreboval čas za umiritev ali počitek, se bo skupaj z njim umaknila iz razreda.

Vloga asistentke je predvsem povezovalna, tako da se ne bo spodbujala ali ustvarjala segregacija med otroci.