Kako navedemo vire

Knjiga enega avtorja

 

Mihelič, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989.

Če ima knjiga dva ali tri avtorje, navedemo priimke in imena vseh, ostalo enako.

Če ima knjiga več kot tri avtorje, njihovih priimkov in imen ne navajamo.

 

ENCIKLOPEDIJA znanosti. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000.

Članek

 

CIGLENEČKI, S. Naselbine v skalnih zavetjih. Gea, 12 (2002) 10, str.14-25

Elektronski viri


Pri navajanju elektronskih virov moramo biti pazljivi le na to, da navedemo natančno stran, kjer smo povzemali besedilo (ne uvodne strani ali podobno). Poleg tega zapišemo datum, kdaj
ste povzemali iz omenjene spletne strani, saj se le-te nenehno spreminjajo.


Primer: http://www.ko-vivis.si/ (16. mar. 2012)