Vlada je razglasila dan slovenske hrane, ki bo obeležen vsak tretji petek v novembru, letos 20. 11. 2015. Glavni cilj oziroma namen razglasitve dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane je tradicionalni slovenski zajtrk, ki smo ga 20. 11. 2015 izvedli tudi na OŠ Gustava Šiliha Laporje. Skupni zajtrk je priložnost, da učence in delavce šole ozavestimo o pomenu uživanja zajtrka za naše zdravje, izboljšamo zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo, ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije, predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k  pravilni in zdravi prehrani, posebno pozornost pa namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

Našim otrokom vrtca, učencem in delavcem šole smo ta dan ponudili domači kruh (kmetija Tomše), domače maslo in mleko (Zvonko Brglez), cvetlični med (Ivan Potisk) in integrirano pridelana jabolka (Bojan Frešer, sadjarstvo).

Zahvaljujemo se za delno donacijo jabolk in medu.