V petek, 11. 3 2016, smo na naši šoli gostili 25. medobčinski otroški parlament na temo Pasti mladostništva. Mladi parlamentarci so se kalili v štirih skupinah z delovnimi naslovi: Varno na spletu, Tvegana vedenja mladostnikov, Kdaj in kako reči ne ter Aktivno preživljanje prostega časa. Prišli so do zanimivih zaključkov in sklepov in pripravili zanimive dramatizacije. Na plenarnem delu v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica pa se je razvila kritična in trenutke tudi celo malce kritizerska debata. Na regijski in kasneje nacionalni parlament so izvolili Filipa Rapa, Domna Gajška in Emo Žagar.