Vse, kar potrebujete za začetek šolskega leta 2016/2017, najdete na:

http://www.os-laporje.si/ucbeniski-sklad/