26. 9., evropski dan jezikov, je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Na šoli smo ga obeležili s kvizom učencev od 6. do 9. razreda o poznavanju evropskih jezikov, od 1. do 5. razreda pa smo plesali in peli pesmi, katerih variante so znane v različnih jezikih.