V toplih jesenskih dnevih, ko nam narava kaže svojo najlepšo luč, smo se vzgojiteljice in učiteljice vrtca in OŠ Gustava Šiliha Laporje odločile, da olepšamo in preuredimo šolski vrt. Ponovno smo v goste povabili našo bivšo učenko, danes pa gospo z dvema doktoratoma (iz geografije in iz varstva okolja), univerzitetno profesorico za fizično in regionalno geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ustanoviteljico Mednarodnega centra za ekoremediacije ter Inštituta za promocijo varstva okolja, ddr. Ano Vovk Korže. Ddr. Ana Vovk Korže poudarja pomen samooskrbe in spodbuja ljudi, da izkoristijo tisto, kar jim ponuja narava.
Pripravila nam je kratko izobraževanje povezano z raziskovalnim učenjem v učilnici v naravi. Po tem pa smo zavihale rokave in pripravile bivališče za žabe, novo obliko grede – gredo pogačo in obnovile bivališče za koristne organizme, ob tem pa spoznale različne didaktične pristope raziskovalnega dela na terenu z mlajšimi otroki.
Vse udeleženke smo bile nad izobraževanjem navdušene. Pozitivna energija, strokovna podkovanost in pripravljenost na sodelovanje ge. ddr. Ane Vovk Korže nas je spodbudila k lastnemu razmišljanju o tem, kako naravo izkoristiti v polnejši meri tudi za učilnico. Skozi praktično delo smo pridobile številna nova znanja, še posebej s področja trajnostnega razvoja, ki ga v šolskem kurikulu še vedno premalo poudarjamo.

Andreja Perkovič, OŠ Gustava Šiliha Laporje