V torek, 21. 11. 2017, so se učenci od šestega do devetega razreda na Bralnem maratonu potopili v svet čud(ež)nih besed in ustvarjali domišljijske svetove na podlagi znanih mladinskih del, tj. Dahlove Matilde, Lainškovega Velecirkusa Argo in Carollove Alice v čudežni deželi. Poglobljeno razumevanje besedil so nadgradili z lastnim odzivom in vrednotenjem prebranega ter iskanjem novih poti iz stvarnega sveta v pravljične dežele.

Albina Avsec