V LAPORJU SMO DELILI SREČO

Zima je prišla …pa saj pride vsako leto in ostane pri nas tri mesece, včasih pa še kak dan več. Ali je njen prihod lahko razlog za srečo? Seveda, vedno najprej prinese obilo veselja in zabave, druženj, lepih misli in daril, potem pa včasih predvsem odraslim še kakšno drobno nevšečnost. Dovolj razlogov, da se je veselimo. Na OŠ Gustava Šiliha Laporje letos morda še čisto malo bolj kot navadno, saj se je prvi dan meteorološke zime zlil s tradicionalnim božično-novoletnim sejmom, ki se odvije vsak prvi petek v decembru in so ga začele Štorkljice prav s to slovensko ljudsko.

Ko smo zagledali pujso Bibi in njenega spečega prijatelja, smo vedeli, da bomo spet delili srečo. Toda za to se je moral zaspanec Poldi dokončno zbuditi, kar pa ni bilo lahko. Po pesmi Tisoč iskric smo prižgali ter govorih ge. ravnateljice Margarete Voglar in predsednika krajevne skupnosti, g. Štefana Otorepca, in ubranem petju Mešanega pevskega zbora Laporje je le dojel, da je poslanstvo pujsov sipanje sreče ter da se to počne med ljudmi in ne v topli postelji. Celo petju otrok v zboru in bendu se je bil pripravljen pridružiti. Presenečenj pa še ni bilo konec. S pesmijo in veliko dobro nasipane sreče smo priklicali še Božička.

Po vsem tem smo res že nekoliko čutili mraz, ki so ga najmlajši pevci napovedali na začetku, vendar se tokrat pred njim nismo zatekli ob toplo peč, saj bi to pomenilo, da že moramo vsak po svoje. Odpravili smo se med stojnice, kjer smo občudovali in izbirali izdelke, narejene z namenom nekomu polepšati trenutek. Nastajali pa so veliko dlje, mirno lahko trdimo, da že od spomladi. Za uresničitev tako velikih zamisli je potrebno stakniti veliko glav in za delo uporabiti mnogo rok, za kar sta v veliki meri zaslužni vodja sejma Marjana Štern in avtorica scenarija prireditve Katja Aber.Pri sejmu sodelujejo družine naših učencev, svet staršev, šolski sklad … Za pomoč se zahvaljujemo Božičku, šoferju božičkomobila Nikolaju Oniču, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Laporje, Društvu upokojencev Laporje in starševski skupini za redarstvo. Brez katerega koli od njih naš kalejdoskop dobrodelnosti ne bi bil enak. Hvala pa tudi vsem vam, obiskovalcem, za podporo.

Kot sponzorji so naša prizadevanja podprli Krajevna skupnost Laporje, Foto Brbre, Simfin storitve, posredovanje in trgovina d. o. o., TANINI trgovina in storitve d. o. o. in Zobna ambulanta Makole Miroslav Kovačič. Razsvetljavo sta nam omogočila Branko Pahič in Radko Gumzej. Hvala staršem in starim staršem za različne izdelke. Le-te so prispevali družina Sobotič Verdnik, družina Čater, družina Ramovš Kovačič, družina Razboršek, družina Sterkuš, družna Strmšek Dorič, Anica Šela, Vladka Kolar, Francka Otorepec, Roman Ferlinc, Berta Kovačič in Jerica Kavkler. Vsem se iskreno zahvaljujemo, tudi zaradi njih bo naš december bolj vesel.

 

Božena Ferenčina Brence