Naša šola bo v šolskem letu 2018/2019 pričela uvajati poskus koncepta razširjenega programa v osnovni šoli – področje ZDRAVJE, GIBANJE TER DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK.

Zdravje je osnovna pravica vsakega posameznika, od katere je odvisna kakovost njegovega življenja. Redna telesna dejavnost, zdravo prehranjevanje in preventivno delovanje so ključni dejavniki, ki med odraščanjem zagotavljajo optimalno rast in razvoj. Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru ponudimo dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih s tem spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu.

Področje vsebuje tri sklope: Gibanje, Hrana in prehranjevanje ter Zdravje in varnost.  Učencem bomo ponudili cca. 5 ur gibanja na teden, v raznih oblikah in z različnimi vsebinami. Dejavnosti se bodo izvajale pred, med in po pouku, v prostih urah in v podaljšanem bivanju. Učenci bodo lahko izbrali med vsebinami, ki bodo ponujene. Nekatere vsebine pa bodo del šolske rutine in bodo vključevale vse učence.