Ob evropskem dnevu jezikov so prvo- do sedmošolci ob osrednjem stopnišču šole zapeli Mojster Jaka v štirih jezikih: slovenščini, nemščini, angleščini in francoščini: Tako so dokazali, da nas večjezičnost bogati, saj je znanje jezikov prednost vsakogar izmed nas.