OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE, VRTEC LAPORJE
objavlja
RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V PROGRAM VRTCA
za šolsko leto 2020/2021

Vpis predšolskih otrok v program vrtca za šolsko leto 2020/2021
bo potekal od 6. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zaradi epidemije koronavirusa je Vrtec Laporje zaprt.

Vloga je objavljena na spletni strani Vrtca Laporje.

Obrazec vloga za vpis otroka v vrtec Word

Obrazec vloga za vpis otroka v vrtec Pdf

Prijave sprejemamo po elektronski pošti
svetovanje.osmbgs@guest.arnes.si.
Dodatne informacije od ponedeljka do petka
med 9. in 14. uro po telefonu 031 625 729.

O sprejemu otroka v vrtec bodo starši pisno obveščeni v mesecu maju.
V primeru prostih mest, bo vrtec vpisoval otroke tudi med šolskim letom.
    Vabljeni k vpisu.