Spoštovani starši, učenke in učenci,

v tednu otroka bomo v okviru projekta Popestrimo šolo, od 5. do 9. oktobra, pričeli z AKCIJO ZBIRANJA ODPADNEGA PAPIRJA. Z akcijo želimo nagovoriti celotno šolo, vrtec in krajane Laporje ter tako vzpodbuditi k prostovoljstvu, vzajemnosti ter osveščenosti v ravnanju z odpadki.

KAJ ZBIRAMO?
Zbiramo izključno samo reklame, revije in časopis.

KDAJ ZBIRAMO?
Papir bomo aktivno zbirali od ponedeljka, 5. 10. do petka, 9. 10. 2020, zjutraj od 7.00 do 7.45 in popoldan od 14.00 do 15.30.

KAKO ZBIRAMO?
Papir naj bo v vrečki ali zvezan.

Dostavite ga do kesona (prosimo, da papirja ne mečete sami v keson), kjer ga prevzame ekipa devetošolcev. Če vam čas oddaje papirja ne ustreza, ga lahko dostavite tudi izven določenega časa, pustite ga zraven kesona.

Z devetošolci bomo organizirali tudi pobiranje odpadnega papirja po gospodinjstvih v Laporju. Papir boste lahko nastavili zunaj pred hišo/ograjo, devetošolci pa ga bodo pobrali. O točnem datumu in uri boste še obveščeni.

ZA KAKŠEN NAMEN?
Izkupiček od prodanega papirje je namenjen financiranju zaključnih aktivnosti devetošolcev. V primeru, da bodo zbrana sredstva presegala stroške devetošolcev, se višek nameni devetošolcem v naslednjem šolskem letu.

Lepo torej vabljeni k sodelovanju, naj nas vodijo dobra volja in skupni cilji.

Marjeta Visinski,
multiplikator POŠ