Spoštovani starši!

 

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije se začasno v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020 pouk za učence od 6. -9. razreda izvaja od doma. Učenci so bili danes podrobneje seznanjeni s potekom dela, vseeno pa bi želeli tudi vam na kratko povzeti načrtovani način dela.

V naslednjem tednu (in morebiti v času po počitnicah, če ne bo odločeno drugače), bodo učenci doma opravljali pouk po ustaljenem urniku v času, ko bi sicer morali biti v šoli.

Vsak učenec je danes dobil svoj urnik, v katerem je točno zapisano, kdaj ima katero zadolžitev (urnik je objavljen tudi spodaj). V naslednjem tednu se začasno ne bodo izvajali izbirni predmeti in vzgojni predmeti.

Predmeti, ki so označeni rdeče, se bodo izvedli preko ZOOM  videokonferenc. Prisotnost učencev na videokonferencah je obvezna, zato se bo njihova neprisotnost vpisovala v dnevnik kot odsotnost od pouka, ki jo morate starši nato opravičiti. V kolikor ima otrok težave z internetom, video povezavo ali čemerkoli, kar mu onemogoča delo, sproti vi ali učenec kontaktirajte razrednika.

Predmete, ki jih bo učenec opravljal samostojno, mora v uri, ki je temu predmetu namenjena, vnesti v spletno učilnico MS Teams, da ne bo prišlo do zaostankov pri sledenju snovi.

S sprotnim delom bo učencem popoldne ostalo prosto za njihove prostočasne dejavnosti, kar je tudi nas cilj.

Ker se nam je tokrat delo na daljavo pripetilo v začetku šolskega leta, je zelo pomembna sprotnost dela učencev. Pozivamo vas, da jih skupaj z nami k temu usmerjate in spodbujate tudi starši, saj bomo le s skupnimi močmi lahko učencem zagotovili uspešno nadaljevanje šolskega leta.