Spoštovani starši!

 

Pred nami je čas, ko se bomo skupaj lotili zahtevnega izziva, da ohranimo šole odprte.

Tekom vikenda ste prejeli nekaj osnovnih informacij glede samotestiranja v šoli in vpogled v pisno soglasje staršev. Tokrat vam dodajamo še PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV. Prosim vas, da ga preberete ter z njim seznanite tudi svoje otroke.

Vsi, ki ste na oddani izjavi izrazili nestrinjanje s samotestiranjem v šoli, boste otroke od srede naprej obdržali doma. Od srede naprej bo učenec v tem primeru tudi avtomatsko odjavljen od obrokov v šoli, kar pomeni, da vam ni treba individualno sporočati odjav v kuhinjo ali tajništvo. Za vse učence, ki bodo ostali doma, bomo organizirali izobraževanje na daljavo v okviru naših možnosti. Razredniki bodo tem učencem na mail sporočili, kako bo zanje potekal pouk. Ure DSP bodo učitelji izvajali preko videokonferenc v  največji možni mer. Učenci naj dnevno spremljajo svoj koledar videokonferenc in se nanje odzovejo.

Naj dodamo še to, da so v šoli obvezne kirurške zaščitne maske za vse učence ves čas pouka. V kolikor ima kdo težavo z nabavo teh mask, imamo nekaj mask na zalogi tudi v šoli, da lahko učencem njihovo masko iz blaga nadomestimo s kirurško.

Vemo, da gre za težke odločitve in da ste mnogi v strahu in pred dilemo. Vse, kar lahko naredimo kot šola je, da bomo izvajali samotestiranje odgovorno in skrbno (učitelj bo dajal navodila, nudil usmeritve ter pomoč, na osnovi katerih bodo učenci izvajali samotestiranje). Starše prosimo, da na to pripravite otroke tudi doma. Predvsem pa moramo vsi skupaj otrokom zaupati, da bodo to nalogo dobro opravili in jim dati možnost, da nam to tudi dokažejo. 

V sredo (in ostale dni testiranja) učenci prinesejo svoj test! Samotestiranje bodo opravili pred pričetkom 1. šolske ure, ko se vsi zberejo (približno ob 8.00). Tisti, ki ste izrazili željo po prisotnosti ob samotestiranju, boste na mail obveščeni o podrobnostih.

Želimo si, da bi v šolo prišlo čim več naših otrok. Izbira in odločitev je vaša.

Še enkrat vas prosimo, da razumete, da smo šole izvajalci odlokov, ki jih pripravi Vlada RS, MIZŠ RS in NIJZ. Z vsemi nestrinjanji se, prosimo, obračajte na zgornje naslove, nam pa dovolite, da bomo lahko opravili svoje osnovno poslanstvo ob dodatnem delu in odgovornosti, ki jo imamo.

Naše sodelovanje naj kljub vsem izzivom ostane na kulturnem nivoju in v dobro otrok.

Pomagajmo skupaj pri zajezitvi okužb.

Ostanite zdravi.

Saša Krajnc Bek

Vodja delovno koordinacijske skupine za SARS-CoV-2