Na državnem tekmovanju iz geografije, ki je letos potekalo v Vipavi, sta zlato priznanje dosegla Žan Ganzitti in Leon Lerhersrebrno pa Ajša Ylaren Šlamberger Kodrič.