V osnovnih šolah se učenci ne učijo le iz knjig, ampak tudi aktivno raziskujejo svet okoli sebe. Raziskovalne naloge so potovanja v svet znanja, inovacij in razumevanja. V letošnjem letu so se učenke na Osnovni šoli Gustava Šiliha Laporje spoprijele s številnimi zanimivimi temami, ki so odražale njihovo radovednost.

Štiri raziskovalne naloge so bile predstavljene na 32. regijskem srečanju mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije, ki je 29. marca potekalo na OŠ Hajdina, organiziralo pa ga je ZRS Bistra Ptuj.

Lokalna skupnost je prav tako pomembna sestavina šolskega okolja. Sedmošolki sta v raziskovalni nalogi Kulturna dejavnost v Laporju osvetlili preteklo in današnje delovanje različnih sekcij kulturnega društva. Raziskovalno nalogo sta napisali v okviru razpisa Zveze prijateljev mladine Slovenije. Na razglasitev rezultatov v maju že nestrpno čakata, mi pa zanju držimo pesti.

Šest sedmošolk je s svojo turistično nalogo sodelovalo na 38. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Pripravile so paketek presenečenja, s katerim so želele obogatiti turistično ponudbo našega kraja in pritegniti čim več turistov.

Vse navedene raziskovalne naloge odražajo predanost in radovednost mladih raziskovalcev na naši šoli. Skozi proces raziskovanja so razvijale kritično mišljenje in ustvarjalnost, ki sta ključni spretnosti za uspeh v sodobnem svetu. S svojimi prispevki so dokazale, da je šola prostor za raziskovanje, učenje in inoviranje, kjer se oblikujejo temelji za prihodnost. Tudi v prihodnje jim želimo veliko uspešnega raziskovanja.

Mentor Avtor Naslov naloge Raziskovalno področje Priznanje
Marjana Štern Tinijana Pahor,

Sofija Šorli

Gobe, gobe, gobice Biologija Zlato priznanje na regijskem nivoju
Mateja Zupanec Maša Kavkler,

Lilijana Polanec

Me moja nadarjenost naredi bolj priljubljenega? Sociologija Zlato priznanje na regijskem nivoju
Špela Štefanič Hana Ganzitti

Julija Kavkler

Vetrne elektrarne, da ali ne? Ekologija Srebrno priznanje na regijskem nivoju
Sanja Šikovec Sara Brdnik,

Zoja Jelen

Hitra moda, stop! Ekologija Zlato priznanje na regijskem nivoju, uvrstitev na državno tekmovanje
Andreja Perkovič, Lea Štante Julija Bek, Sara Brdnik, Eva Šibila, Eva Šlamberger, Ajda Videčnik in Ema Julija Vuk Ugrizni v Laporje Turizem Srebrno priznanje na državnem nivoju
Marjetka Čas Ajda Auer, Zala Ladinek Kulturna ustvarjalnost v Laporju Zgodovina Rezultati bodo znani konec maja.